spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
Medlem

Vill du bli medlem i föreningen mailar du namn och adress till föreningen. E-post: info@rmpre.se

Föreningen vänder sig till dig som är ägare av PRE, Part Bred PRE eller har intresse av hästrasen PRE

Region Mitt ombildades enligt beslut taget vid årsmötet 2017 till en nationell förening. . 

Som medlem i föreningen får du utan avgift presentera din häst, din hingst eller ditt stuteri på hemsidan. Du får inbjudan till de aktiviteter föreningen ordnar i din region. Du får också annonsera kurser eller andra evenemang som du själv arrangerar.