spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
 
FÖRENINGEN
Föreningens styrelse, vald vid årsmötet 2018-04-29:

Ordförande: Camilla Zadruzny

Sekreterare: Ingegerd Larsson

Kassör: Claes Ekelund

Ledamot: Sara Hedberg

Suppleant: Maria Nyström

Du når oss enklast via mail: info@rmpre.se  

 

Region Mitt PRE är ansluten till Förbundet för Spanska Hästen i Sverige, FSHS

FSHS:s uppdrag är att i Sverige:
1. Samla och stödja PRE-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura Raza Española,
2. Arrangera nationella aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra rasen Pura Raza Española
3. Främja kunskap och arbete för att medlemmarna i PRE-organisationerna ska kunna verka, utveckla och stimulera den svenska aveln av rasen Pura Raza Española

För mer information om FSHS klicka på bilden!

FSHS
ANSLUTNING FSHS

FSHS:s hemsida http://www.spanishhorseinsweden.se

Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. Avtal mellan RMPRE och FSHS upprättades 130413. Dispens finns för medlem som i dagsläget saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE. Sådan medlem är alltså helt fullvärdig medlem hos RMPRE.

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE

Region Mitt ombildades enligt beslut taget vid årsmötet 2017 till en nationell förening. 

Här hittar du RMPRE:s stadgar:   

Du som har idéer om aktiviteter eller vill fråga om något är välkommen att maila föreningen på info@rmpre.se
Arkiv, tidigare införd info