spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
 
FÖRENINGEN

2018-01-02

Information till medlemmar

Utskick per mail till medlemmar har gjorts den 1/1 med information om möjlighet att återfå inbetalad medlemsavgift för 2017. Föreningen har inte genomfört några medlemsaktiviteter under det gångna året. Skulle du som varit medlem under 2017 inte fått något mail, hör av dig till info@rmpre.se

Årsmöte kommer att hållas och information om tidpunkt aviseras här på hemsidan.

Interrimsstyrelsen Region Mitt P.R.E.
Anne-Charlotte Hintze, Gunilla Astrén ledamot och Jane Fredin ledamot.


Region Mitt P.R.E. är ansluten till Förbundet för Spanska Hästen i Sverige, FSHS

FSHS:s uppdrag är att i Sverige:
1. Samla och stödja P.R.E.-organisationer och andra juridiska personer med intresse för rasen Pura Raza Española,
2. Arrangera nationella aktiviteter för att sprida kunskap och marknadsföra rasen Pura Raza Española
3. Främja kunskap och arbete för att medlemmarna i P.R.E.-organisationerna ska kunna verka, utveckla och stimulera den svenska aveln av rasen Pura Raza Española

För mer information om FSHS klicka på bilden!

FSHS
ANSLUTNING FSHS

FSHS:s hemsida http://www.spanishhorseinsweden.se

Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. Avtal mellan RMPRE och FSHS upprättades 130413. Dispens finns för medlem som i dagsläget saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE.

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE

Region Mitt omfattar följande län:
Dalarnas län, Uppsala län, Stockholms län, Södermanlands län, Västmanlands län, Örebro län, Östergötlands län och Gotlands län. Medlem med folkbokföringsadress i ovan län har rösträtt på årsmöten. Mer information om medlemskap finns i stadgar och medlemspolicy.

RMPRE:s Stadgar >>

Policy för medlemmar: >>

Policy för styrelseledamöter: >>

Du som har ideer om aktiviteter eller vill fråga om något kan maila föreningen på info@rmpre.se
Arkiv, tidigare införd info