spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
 
2013
2013-04-24
Ansluten till FSHS

Vid årsmötet för FSHS fattades beslut om modell för anslutning för regionala föreningar. För mer info se FSHS:s hemsida http://www.spanishhorseinsweden.se/index.html

Årsmötet för RMPRE beslöt 130216 om att ansöka om anslutning till FSHS. Avtal mellan RMPRE och FSHS är upprättat 130413 och gäller för ett år framåt. Dispens finns för medlem som i dagsläget saknar egen regional P.R.E.-förening och är medlem hos RMPRE. Sådan medlem är alltså helt fullvärdig medlem hos RMPRE.

Med vänlig hälsning styrelsen för RMPRE

Årsmöte 2013


2013-02-27

Region Mitt P.R.E. har hållit årsmöte den 16/2 2013 och konstituerandemöte den 26/2 2013.

Styrelsen för föreningen ser ut enligt följande:

Ordförande: Agneta Berg

Vice ordförande: Gunilla Astrén

Kassör: Anne-Charlotte Johansson

Sekreterare: Jane Fredin

Ledamöter: Ylva Nordström, Lotta Lindén, Jessica Gidlund och Åsa Werkell

Suppleanter: Lena Lundin och Mariana Melin

Valberedning: Marianne Sundén – sammankallande, årsmötet beslutade att ytterligare person ska föreslås av styrelsen att ingå i valberedningen.

Revisor: Eva Bernin

Ordförande och styrelseledamöter är valda för 2013 - 2014 och suppleanter, valberdning samt revisor är valda för 2013.

Vid årsmötet antogs proposition 1 och II med tillägg till proposition II att framställan till FSHS skulle göras gällande behov av övergångsbestämmelser angående folkbokföringsadress i föreningens upptagningsområde kopplat till fullt medlemskap.  FSHS har den 19/2 antagit förslag om att övergångsbestämmelser ska gälla för medlem som inte har egen regional förening och som är hänvisad till någon av de existerande föreningarna. Sådan medlem har fullt medlemskap i den förening personen är hänvisad till. Motion från Carina Blom och Åsa Molin antogs inte av årsmötet.

Beslut som togs på årsmötet innebär att Region Mitt P.R.E. kommer att ansöka om anslutning till FSHS.
I övrigt föreslogs på årsmötet att styrelsen ska se över datum gällande planerad morfologisk tävling. Nuvarande datum är bestämt till den 4/5 och behov av att lägga tävlingen senare finns.  Styrelsens sammanträde sker nästa gång den 26/3 2013.

Med vänlig hälsning Agneta Berg, ordförande

Kallelse till Årsmöte Region Mitt PRE

Plats:
Gesta Gård, 64594 Strängnäs

Dag: 16/2

Tid: kl 14.00

Dagordning

§1   Mötets öppnande

§2    Mötets behöríghet

§3    Val av mötesordförande

§4    Val av mötessekreterare Val av 2 justerare

§5    Justering av röstlängd

§6    Presentation av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning

§7    Revisionsrapport

§ 8   Godkännande av balans- och resultaträkning

§9    Ansvarsfrihet för styrelse

§10  Val av ordförande

§ 11 Val av styrelseledamöter

§12  Val av suppleanter

§13  Val av revisor och suppleant

§14  Val av valberedning

§15  Fastställande av medlemsavgift

§16  Behandlande av inkomna motioner

§17 Övriga frågor

Styrelseledamöter och ordförande väljs för två år och suppleanter väljs för ett år. Vald styrelse konstituerar sig i samband med årsmöte eller inom 2 veckor därefter.

Frånvarande medlem kan lämna fullmakt. Medlem som företräder annan medlem med fullmakt får företräda en (1) medlem i alla frågor som behandlas och beslutas om under årsmöte.

Styrelsen tar emot motioner till och med den 12/2. Inkomna motioner publiceras nedan här på sidan!

Anmäl till årsmöte senast den 10/2.

Anmälan till årsmötet och motioner sänds till info@rmpre.se

Väl mött!

Styrelsen

Inkomna propositioner och motioner till Årsmötet 2013

Proposition/
Motion

Datum Nr Inlämnat av  
Proposition 130206 P1 Styrelsen RMPRE Prop 13 1
Proposition 130206 P2 Styrelsen RMPRE prop 13 2
Motion 130212 M1 Carina Blom och Åsa Molin prop 13 2

2013-09-04

Visning för avelsvärdering sker i år för P.R.E. i Region Mitt lördagen den 14/9. Delegat från stamboken i år är Pablo Rivera Paradas. Mer info finns på: http://www.swedishprehorses.se/anmvisn.html

2013-08-12

Visning för avelsgodkännande för P.R.E. sker i år i 13-15 september. Häst som har fyllt 3 år kan anmälas. Anmälan görs hos ANCCE SUECIA, sista dag för anmälan är den 23/8. Länk: http://www.swedishprehorses.se/anmvisn.html

RMPRE:s Poängchampionat 2013. Läs mer >>

2013-05-14

Tävlingskommittén för Region Mitt P.R.E. måste tyvärr meddela att tävlingen den 25/5 på Näsbyholms Säteri i Strängnäs ställs in.

Tävlingskommittén har den 14/5 (sista anmälningsdag) haft ett möte och kan konstatera att endast 14 hästar anmälts vilket är alldeles för få för att tävlingen ska kunna genomföras.

Hästägare som anmält till tävlingen har informerats den 14/5 per E-post.

Med vänlig hälsning
Tävlingskommittén för Region Mitt P.R.E.
Agneta Berg
Ann-Charlotte Johansson
Ylva Nordström
Jessica Gidlund
Gunilla Astrén
Jane Fredin

Campeonato Mälardalen


2013-04-15

Morfologisk tävling för P.R.E. i arrangemang av föreningen, CAMPEONATO MÄLARDALEN, kommer att hållas på Näsbyholms Säteri i Strängnäs den 25.e maj 2013. Info om hur du anmäler dig och anmälningsavgifter se
http://www.swedisheventpre.se/

Kurs i visning inkl ridprovet inför tävling för P.R.E., 15-17 mars
Instruktör: Fransisco del Aguila Capel
Plats: Gesta Gård
Läs mer >

2012
RMPRE Dressyr- OCH Allroundchampionat 2012
Läs mer här >

SICAB 2012

SICAB 2012

SICAB, Salón Internacional del Caballo -årlig hästmässa i Sevilla i Spanien.

I år äger mässan rum från den 20/11 till den 25/11. SICAB är en mässa enbart för hästrasen Pura Raza Española och är på så vis helt unik. Inget annat evenenmang i världen är tillägnat en enda hästras och samlar ett så stort antal hästar.

Mässan innehåller en mängd aktiviteter och shower där det Spanska Championatet för Pura Raza Española intar en central plats.

Det finns samlingspunkt för alla utländska föreningar i anslutning till ANCCE:s monter!

Väl mött på SICAB 2012!

SICAB:s hemsida: http://www.sicab.org/

För de som planerar att inom Spanien ta sig dit via tåg så erbjuder ANCCE - Spanska nationella uppfödarföreningen för P.R.E. - 30% rabatt på tågresa med RENFE:

RENFE OFFERS 30% DISCOUNT ON TRAINS FOR SICAB 2012 ATTENDEES

ANCCE provides its members and general aficionados coming to SICAB a bonus discount for RENFE trains. This bonus is valid for medium and long distance high speed (AVE) trains, as well as conventional medium distance trains and commuter trains.

[PDF] Discount bonus: www.ancce.es/_docs/documentos/SICAB2012/bono_descuento_renfe_2012.pdf (öppna länken och skriv ut dokumentet som berättigar till rabatten)

Extract of conditions: upon presenting the discount bonus at any RENFE sales stand (train station, travel agent or sales office) from the 15th to the 30th of November, the holder of the bonus is eligible to a 30% discount on trains in Spain, whether round trip or single tickets originating or concluding in SEVILLA. This discount is applicable for medium and long distance high speed trains as well as conventional medium distance trains and commuter trains.

2011
Öppet Hus på Gesta Gård, 5.e maj 2012!
Läs mer >
 
Kurs i visning inför morfologisk tävling, 13-14 augusti, Gesta Gård
Läs mer >
Artikel från evenemanget.
Läs här >
P.R.E.-dagar i Mockfjärd i Dalarna
16 -17 juli 2011 Läs mer >Artikel från evenemanget.
Läs här >
Kurs i Doma la Vaquera med Manolo Ortega.
Gesta Gård, 8 till 10 juli 2011
Läs mer >