spacegiflogo
banner
spacegif
  HEM ::
   
 
Årsmöte 2018

Årsmötet för den ideella föreningen RMPRE var utlyst till den 29 april på Gesta gård och genomfördes i demokratisk anda av ditresta medlemmar. Bifogat finns Stämmoprotokollet.

Årsmöte 2017
Årsmötet för den ideella föreningen RMPRE ägde rum den 22 april 2017 på Gesta gård. Bifogat finns Stämmoprotokollet.